Tophane Mahallesi Palandöken Caddesi Esnaf Sarayı Kat:5 Merkez/RİZE

GÖREV BELGESİ HK.


Tarih : 30.04.2021 12:42


 

İlgi   :       İçişleri Bakanlığının 29/04/2021 tarihli Genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Görev Belgesi Düzenlenmesi” konulu 29/04/2021 tarih ve 7705 sayılı genelge gönderilmiştir.

Buna göre;

 1. Salgınla mücadele sürecinde; üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu

işyerlerinin yetkililerince verilen tüm belgelerin geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat

24.00’de sona erecektir.

  1. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan yerlerde çalışan kişiler, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden “görev belgesi” başvurusunda bulunabileceklerdir.

çalışmakta olduğu                   numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyetGörev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen

kapsamında kalıp kalmadığı sorgulanacak sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecektir.

  1. Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri yetkilisine imzalatılacaktır.
  2. Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecektir.
  3. e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında; İşyeri yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacaktır.
  4. Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. e-başvuru sistemi üzerinden üretilen görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek olup, kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan/ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik/yanlış bilgi veren işyeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem 

   uygulanacaktır.

   1. Esnaf, sanayi ve/veya ticaret ile ziraat odaları başta olmak üzere ilgili meslek odaları tarafından gerekli rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek ve faaliyet alanlarındaki işyerlerinin bilgilendirilmeleri ve kurallara uymaya teşvik edilecektir.
   2. Tam kapanma dönemi içerisinde asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında/yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici  tarafından  bu  durumu   ortaya   koyan Kamu   Personeli   Görev   Bildirim   Belgesi düzenlenecek ve bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile işyeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacaktır.
   3. Seyahat izin başvuruları için e-Devlet İçişleri Bakanlığı Hizmetleri listesinden
  5. doğrudan erişim sağlanabilecektir.

   1. Cenaze  sahibi  vatandaşların  mağdur  olmalarının  önüne   geçilmesi   amacıyla Cenaze İzin Hizmeti seyahat izni başvurusundan ayrı olarak doğrudan erişilebilecektir.
  6. Bilgilerinizi ve Genelgenin bağlı Odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini ivedilikle rica ederiz.