Tophane Mahallesi Palandöken Caddesi Esnaf Sarayı Kat:5 Merkez/RİZE

OKUL KANTİNLERİ HK.!!!


Tarih : 22.10.2020 09:00


Sayı : 84970893-421.02-E.295/168 19.10.2020

Konu : Okul Kantinleri Hk.

BİRLİKLERE 2020/168 SAYILI GENELGE

Bilindiği üzere, Koronavirüs salgını nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında alınan tedbirler kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı 23 Mart 2020 -16 Haziran 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim ile tamamlanmıştır. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında yüz yüze yapılacak olan eğitime ilişkin olarak kademeli bir geçiş planlanmış ve 21 Eylül 2020 tarihinde Bakanlığa bağlı okullarda yalnızca okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıflar için yüz yüze eğitim başlamıştır.

     Bakanlığın 22.09.2020 tarih ve 43942091-165.01-E.13245642 sayılı yazısı ile söz konusu planlama ve salgının önlenmesine yönelik ülkemizde alınan tedbirlerle uyumlu olması amacıyla Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin pandemi süresince kapatılmasına karar verildiği, faaliyete ne zaman başlayacaklarının ise ayrıca bildirileceği ifade edilmiş, Ardından, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim 2020 Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan ikinci aşamanın uygulama programının detayları yine Bakanlık tarafından 81 ile gönderilen yazıyla bildirilmiş ve 8 Ekim 2020 tarihinde ise Bakanlık  web sitesinde paylaşılmıştır. Bu kez de Milli Eğitim Bakanlığı'nın ekte bir örneği yer alan, 18.10.2020 tarih ve 43942091-165.01-E.15021892 sayılı yazısında "... okul kantinlerinin 13 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı bulunduğu ve bu süreçte kantin işleticilerinin gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmadıkları göz önünde bulundurularak Bakanlığımıza bağlı remi okul ve kurumlarda bulunana kantin vb. yerlerin 19.10.2020 tarihinde açılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer alamaktadır. Yine aynı yazıda, 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin, Sözleşme ve Tarafların Yükümlülükleri başlıklı 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "...Ancak kira bedelinin tespitine ilişkin önemli ölçüde farklılaşma (öğrenci mevcudunda en az %25 oranında azalış veya artış, kiracının cirosunun önemli ölçüde etkileyecek Bakanlık tarafından getirilen kısıtlayıcı düzenlemeler) olması halinde, muhammen bedel  yeniden tespit edilerek mevcut kiracıya aynı usulle ihale edilerek yeni sözleşme düzenlenir." hükmü çerçevesinde, pandemi dönemi ile sınırlı olmak koşuluyla, Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin kira bedellerinin "Kantin Kira Bedelinin Güncellenmesi" başlığı altında ilgili okul idarelerince hangi usul ve esaslar çerçevesinde belirleneceği bir formulasyona bağlanmak suretiyle ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca, 13 Mart 2020 tarihinden sonra pandemi nedeniyle sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilen kantin işleticilerinin istemeleri halinde kendilerine söz konusu usuller çerçevesinde faaliyetlerine devam etmeleri sağlanacaktır. Kantin işleticisi bulunmayan okul ve kurumlarda ise pandemi sürecinde kantin kiralama işlemleri yapılmayacaktır. Bilgilerinizi, ekte bir örneği konulan söz konusu yazının incelenerek, konunun ivedilikle bağlı odalarınız aracılığıyla kantincilik alanında faaliyet gösteren esnafımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 

www.tesk.org.tr/resimler/2020168.pdf