Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Üyelikten Çıkma

 

Üyelikten Çıkarılma

 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

 

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

 

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

 

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Başa Dön