Tophane Mahallesi Palandöken Caddesi Esnaf Sarayı Kat:5 Merkez/RİZE

Coronavirüs Tedbirleri


Tarih : 09.07.2020 09:46


İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

KARAR NO              : 65

KARAR TARİHİ     : 07/07/2020

            İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Sayın Vali Kemal ÇEBER başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile 07.07.2020 tarihinde toplanarak;

            A) İçişleri Bakanlığımızın 07.07.2020 tarihli ve E.10889 sayılı “Asker Uğurlamaları Hakkında” yazısına istinaden;

          İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Öte yandan son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır.

Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına;

            1. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,

            2. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine,

            3. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına,

            4. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili Valiliğimize/Kaymakamlıklarımıza bildirilmesine,

            5. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımızca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine,

            B) İçişleri Bakanlığımızın 07.07.2020 tarihli ve E.10888 sayılı “Düğünlerde Uygulanacak Tedbirler Hakkında” yazısına istinaden;

            1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceklerine dair 52 ve 56 nolu Hıfzıssıhha Kurul Kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar belirlenmiş ve bahse konu etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilmişti. Buna rağmen bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir. Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda;

            1- Köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin aynı gün içerisinde kalmak kaydıyla en erken 11:00 ve en geç 24:00 saatleri arasında tamamlanmasına,

            2- Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenecek Covid tedbirleriyle ilgili afişin düğün, nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin yapılacağı yerlere asılmasına,

            3- Düğün, nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde belirlenecek covid sorumlusu tarafından düzenlenen formun doldurularak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesine,

Belirtilen tedbirlere ilişkin emniyet, jandarma ve zabıta tarafından uygulamaların eksiksiz takibine, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi ve/veya Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre bahsi geçen Kanunların ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.