Tophane Mahallesi Palandöken Caddesi Esnaf Sarayı Kat:5 Merkez/RİZE

Genel Sekreterlik


Organizasyon Yapısındaki Yeri: RESOB Yönetim Kuruluna bağlı idari ve hukuksal açısından yetkili bir birimdir.

Birimin Amacı: Genel Sekreterlik Biriminin amacı; mevzuat gereği Genel kurul ve Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar dahilinde birliği verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde yönetmek ve koordine etmektir. Bunun yaparken de Esnaf Teşkilatının istek ve beklentilerine uygun hareket ederek onların yararına kararlar ve tedbirler almaktadır.

Birimin Başlıca Görevleri:
1. Yönetim ve Koordinasyon;
a. Kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde birlik faaliyetlerini yürütmek,
b. Birliğin, odaların ve üyelerin sürekli gelişimi ve büyümesi için yapılan çalışmalara destek vermek ve uygun ortamı sağlamak,
 
2. Strateji Üretmek ve Yönetmek;
a. Esnaf ve Sanatkarların ihtiyaçlarına cevap vermek ve onların gelişimine destek olmak için; Birliğin ana hedefine bağlı stratejiler üretmek ve hedeflenen duruma ulaşmak için gerekli çalışmaları yönetmek
b. Esnaf ve Sanatkarların gelişmesine engel teşkil eden kanun, karar ve tedbirlerden yönetim kurulunu haberdar etmek ve bunların giderilmesi için çalışmalar yapmak,
c. Meslek ahlakı ve dayanışmasını korumak ve geliştirmek için gereken her türlü çalışmaları yapmak,
d. Birlik faaliyet raporlarını analiz ederek, bütçe ve harcamalarda yönetim kurulu ile birlikte yeni stratejiler üretmek ve uygulamak,

3.  İç Denetim ve Performans Yönetimi;
a. Birlik faaliyetlerinde süreç bazlı denetimler yapmak. Kurum ve birim bazlı performans arttırıcı tedbirler almak
 
4. Temsiliyet;
a. TESK bünyesinde yapılan toplantılarda, Oda Genel kurullarda, şuralarda, genel sekreterlik eğitimlerinde; hizmeti daha iyi ve verimli hale getirmek için gerek bilgilendirme gerekse sorunların çözümü konusunda bilgi alışverişi yapmak,

Birliği; resmi ve dini bayramlarda, önemli gün ve haftalarda temsil etmek