Tophane Mahallesi Palandöken Caddesi Esnaf Sarayı Kat:5 Merkez/RİZE

Denetim Kurulu


Denetim Kurulu 5362 Sayılı Kanununun 50. maddesi gereği, genel kurul üyeleri arasından dört yıl için seçilen 3 kişiden oluşmuştur.

RESOB Denetim Kurulu Başkan ve Üyeleri:

Başkan : Gürhan KUTLUATA, ------ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Üye : Şakir ERDURAN -  ----- Odası Başkanı
Üye : Barış Galip OĞUZ - ------ Odası Başkanı

RESOB Denetim Kurulu, 5362 Sayılı Kanunun 23. maddesiyle düzenlenen aşağıda sayılan görev ve yetkileri yerine getirir. Buna göre; 
- Bu Kanunla verilen görevler ile genel kurul kararlarının yönetim kurulu tarafından yerine getirilip getirilmediğini inceler.
- Birlik işlemlerinin mevzuat ve birlik ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğini inceler. Bakanlık ve Konfederasyon tarafından mevzuat gereği verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini inceler.
- Birlik kayıt ücreti ve katılma paylarının üye odalardan zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek ve birliğin işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor verir. 
- Birliğe bağlı odaların hesap ve işlemlerini Bakanlığın isteği üzerine incelemek.
- Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.