Tophane Mahallesi Palandöken Caddesi Esnaf Sarayı Kat:5 Merkez/RİZE

DÜZENLENECEK OLAN ETKİNLİKLERİN ERTELENMESİ HK.


Tarih : 02.10.2020 02:40


BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2020/163 SAYILI GENELGE

İlgi : Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı.

Coranavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla; İçişleri Bakanlığı tarafından 02/10/2020 tarihli ve 16230 sayılı genelge yayımlanmıştır. Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığının ilgide kayıtlı yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenmiştir. Diğer taraftan, Vali/kaymakamlarca yukarıda belirtilen kısıtlamaya ilişkin olarak;  İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kararlaştırılmıştır. Bilgilerinizi ve Genelgenin bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini ivedilikle rica ederiz.

http://www.tesk.org.tr/resimler/2020163.pdf