Tophane Mahallesi Palandöken Caddesi Esnaf Sarayı Kat:5 Merkez/RİZE

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ DİPLOMA TELAFİ PROGRAMI


Tarih : 02.10.2020 17:00


Sayı : 51617450-775.05-E.78/162 02.10.2020

Konu : Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Telafi Programı

BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2020/162 SAYILI GENELGE Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen 30/09/2020 tarihli ve 13785820 sayılı yazıda; 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 35’inci maddesinin 1’inci fıkrasında “kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması verilir.” hükmünün yer aldığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 66’ncı maddesinde de “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 35’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında meslek lisesi mezunu olmak isteyen ortaöğretim kurumu mezunlarıyla ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen takvime göre, telafi programı uygulanır” hükmüne yer verildiği, Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun 19/07/2019 tarihli ve 18 sayılı kararında; Mesleki Eğitim Merkezine kayıt yaptıran öğrenciler diploma alabilmek için Bakanlıkça belirlenen fark derslerini öğrenimleri süresince alabileceklerine yer verildiği ve aynı kurulun 22/05/2020 tarihli ve 10 sayılı kararında da “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı” yayımlanarak, 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerinde diploma programının kademeli olarak uygulanmaya başlandığı, Bakanlıkça ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde; en az ortaokul ve imam-hatip ortaokulu mezunlarından daha önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi almış olanların da diploma sahibi olabilmelerine imkan sağlandığı, belirtilmiştir. Bilgilerinizi ve genelge ekinde yer alan MEB yazısının titizlikle incelenerek; daha önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi almış olanların da mesleki eğitim merkezlerine başvuru atakan@tesk.org.tr 0df58e3d33524778904ebfdb6b2d4ce3 EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ yaparak diploma sahibi olabilmeleri hususunda, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarın bilgilendirilmesi rica olunur.

http://www.tesk.org.tr/resimler/2020162.pdf